Bienvenidos al mundo BOBALINA.
Mi nombre es Adela, realizo tiernas criaturas con mis manos.
yo las coso y las cuido con mucho mimo,amor,y paciencia,
pensadas para todo aquel que quiera sonreír,ya sea niñ@ o adult@.
Son y serán únicas,ya que aparte de hacerlas a mano,las hago con tejidos de poco stock comprados al pequeño comercio local (a no ser que haya pedido previo) ,para que cada una tenga su propia personalidad.
se aceptan encargos personalizados.

Benvinguts al món BOBALINA.
El meu nom és Adela, realitzo tendres criatures amb les meves mans.
jo les cós i les cuido amb molta cura, amor, i paciència,
pensades per a tot aquell que vulgui somriure, ja sigui infants o adult @.
Són i seran úniques, ja que a part de fer-les a mà, les faig amb teixits de poc estoc comprats al petit comerç local (a no ser que hi hagi petició prèvia), perquè cadascuna tingui la seva pròpia personalitat.
s'accepten encàrrecs personalitzats.

sábado, 14 de noviembre de 2015